Đại hội công đoàn Trung tâm GDNN-GDTX Việt Yên nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày đăng: 05-10-2017
|
Lượt xem:

Đại hội công đoàn Trung tâm GDTNN-GDTX Việt Yên được tổ chức vào ngày 23/9/2017. 

Đồng chí  Khổng Văn Giang - trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022

Đồng chí Phạm Văn Tâm- trình bày Báo cáo kiểm điểm hoạt động của BCH CĐ  nhiệm kỳ 2012-2017.