Học sinh lớp Điện tử 1,2,3 khối 10 dự lễ kỷ niệm 20/11 tại trường Cao đẳng xây dựng Công trình Đô thị Hà Nội

Ngày đăng: 23-11-2017
|
Lượt xem:
Ngày 17/11/2017 các em học sinh lớp ĐT1, ĐT2, ĐT3 khối 10 dự lễ kỷ niệm 20/11 tại trường Cao đẳng XDCT Đô thị Hà Nội, Trưởng đoàn có Thầy Chu Thế Đắc - Giám đốc Trung tâm, Thầy Khổng Văn Giang - Phó GĐ TT, Cô Hoàng Thanh Hương - Tổ trưởng tổ nghề, Cô Dương Thị Trang - Chủ tịch CĐ và 78 học sinh cùng đi.