Khai giảng 02 lớp trung cấp nghề - Liên kết với trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên (CS2)

Ngày đăng: 30-10-2017
|
Lượt xem:
Sáng ngày 25/10/2017 Trung tâm GDNN-GDTX Việt Yên kết hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên khai giảng cho 02 lớp trung cấp nghề. Về dự lễ khai giảng có Thầy Khổng Văn Giang -PGĐ Trung tâm, cô Hoàng Thanh Hương - Tổ trưởng tổ nghề, thầy Thân Trường An GVCN lớp nghề, lãnh đạo đơn vị liên kết của trường Cao đẳng Cao nghiệp Hưng Yên cùng với 68 học viên tham dự.