Khai giảng 03 lớp Trung cấp nghề - Liên kết với Trường Cao đẳng XDCT Đô thị Hà Nội

Ngày đăng: 19-10-2017
|
Lượt xem:
Sáng ngày 16/10 Trung tâm GDNN- GDTX Việt Yên liên kết với Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thi Hà Nội tổ chức khai giảng cho 100 học viên lớp Điện tử khối 10.