Tin tức & Sự kiện Tin tức & Sự kiện

Ngày đăng: 05/10/2017
Đại hội công đoàn Trung tâm GDTNN-GDTX Việt Yên được tổ chức vào ngày 23/9/2017. Đồng chí Khổng Văn Giang - trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn... Xem tiếp

>> Tin tức >> Tin tức

>> Thời khóa biểu >> Thời khóa biểu

>> Giới thiệu >> Giới thiệu